grunt

1. Coś, np. zdrowie, pieniądze, to grunt; grunt to zdrowie, pieniądze itp. «coś, np. zdrowie, pieniądze, jest najważniejsze, zasadnicze, podstawowe, decydujące o powodzeniu, sukcesie»: Praca to grunt! A wy to byście wiecznie świętowali. T. Dołęga-Mostowicz, Kariera. Grunt to pomysł. On przyciągnie gości, bez których nie uda się stworzyć niepowtarzalnego klimatu w restauracji, pubie czy kawiarni. Wprost 12/03/2000.
2. Do gruntu «całkowicie, zupełnie»: Za pobytu w kraju, na wojnie i w legionach, do gruntu się zmieniłem. S. Żeromski, Przedwiośnie.
3. Ktoś traci grunt pod nogami, pod stopami; komuś usuwa się grunt, ziemia spod nóg, spod stóp; komuś chwieje się grunt pod nogami «ktoś traci pewność siebie, punkt oparcia, pewność jutra»: (...) miał teraz minę człowieka, któremu ziemia usuwa się spod nóg. W. Górnicki, Szerpa.
4. Poczuć, czuć, mieć pewny, mocny grunt pod nogami, pod stopami «poczuć się, czuć się pewnie, mieć silne oparcie w czymś lub w kimś»: Jest tu od niedawna, ale już czuje mocny grunt pod nogami i wprowadza radykalne zmiany (...). Roz tel 1999.
5. Podatny grunt «sprzyjające warunki do czegoś, przychylnie nastawieni ludzie»: W wygłodniałym Palermo brakowało wszystkiego, więc kształcona przez Jankesów „nowa mafia” trafiła na podatny grunt. Wprost 894/2000.
6. Spotkać się na neutralnym gruncie «spotkać się w miejscu niedającym przewagi żadnej ze stron»: Wolałbym nie pokazywać się tak często w komendzie. Może spotkamy się tym razem na gruncie neutralnym? M. Bielecki, Dziewczyna.
7. Stać na twardym, pewnym gruncie «mieć utrwaloną, ustabilizowaną pozycję»: (...) nie był fantastą ani marzycielem i zawsze starał się stać na twardym gruncie (...). M. Ryszkiewicz, Przepis.
8. Stanąć, stać na gruncie czegoś «przyjąć jakąś zasadę, uznawać jakąś ideę za podstawę swoich poglądów lub działań»: (...) złożył w prasie deklarację, że partia stoi (...) na gruncie własności prywatnej i że wszelka reforma rolna może dotyczyć tylko ziemi nabytej niezgodnie z prawem. F. Ryszka, Noc.
9. Zbadać, wybadać grunt «zorientować się w sytuacji»: Postaraj się wybadać grunt i daj znać, jak się sprawy mają. Roz bezp 1989.
10. Z gruntu «od podstaw, zasadniczo»: (...) jaki byłby sens wysilać się na ładne nakrycie stołu rano w powszedni dzień, gdy śniadanie zjada się na chybcika, byle jak. Po co? Dla kogo? Kto to zauważy? Taka opinia jest z gruntu niesłuszna (...). T. Rojek, Jak.
Grunt pali się komuś pod nogami, pod stopami zob. palić się 3.
Przygotować grunt zob. przygotować.
W gruncie rzeczy zob. rzecz 22.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

 • grunt — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. gruntncie; lm M. y || a {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} uprawiana lub nadająca się do uprawy wierzchnia warstwa ziemi; ziemia uprawna, gleba, rola : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • grunt — [grunt] vi. [ME grunten < OE grunnettan (akin to Ger grunzen), freq. of grunian, to grunt < IE * gru , echoic > L grunnire] 1. to make the short, deep, hoarse sound of a hog 2. to make a sound like this, as in annoyance, contempt, effort …   English World dictionary

 • Grunt — may refer to:* a deep guttural sound ** death grunt, the death metal singing style * slang for an infantryman * fish of the family Haemulidae * Grunt sculpin, the only member of the fish family Rhamphocottidae * Grunt (G.I. Joe), an infantryman… …   Wikipedia

 • Grunt — (gr[u^]nt), n. 1. A deep, guttural sound, as of a hog. [1913 Webster] 2. (Zo[ o]l.) Any one of several species of American food fishes, of the genus {H[ae]mulon}, allied to the snappers, as, the black grunt ({A. Plumieri}), and the redmouth grunt …   The Collaborative International Dictionary of English

 • grunt — grunt·er; grunt·ling; grunt; grunt·ing·ly; …   English syllables

 • Grunt — (gr[u^]nt), v. t. [imp. & p. p. {Grunted}; p. pr. & vb. n. {Grunting}.] [OE. grunten; akin to As. grunian, G. grunzen, Dan. grynte, Sw. grymta; all prob. of imitative; or perh. akin to E. groan.] To make a deep, short noise, as a hog; to utter a… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • grunt|er — «GRUHN tuhr», noun. 1. a person or animal that grunts, especially a hog. 2. = grunt (def. 3). (Cf. ↑grunt) …   Useful english dictionary

 • grunt — inter. ES ingl. {{wmetafile0}} spec. nel linguaggio dei fumetti, esprime disappunto, rabbia repressa e sim.; anche s.m.inv {{line}} {{/line}} DATA: sec. XX. ETIMO: der. di (to) grunt grugnire …   Dizionario italiano

 • grunt — grȕnt m <N mn grùntovi> DEFINICIJA reg. zemljišna parcela; posjed [grunt pogodan za gradnju] ETIMOLOGIJA njem. Grund …   Hrvatski jezični portal

 • grunt to — {{/stl 13}}{{stl 8}}{coś} pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} z naciskiem: coś jest najważniejsze, podstawowe, zasadnicze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Grunt to dobre samopoczucie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • grunt — ► VERB 1) (of an animal, especially a pig) make a low, short guttural sound. 2) make a low inarticulate sound to express effort or indicate assent. ► NOUN 1) a grunting sound. 2) informal, chiefly N. Amer. a low ranking soldier or worker.… …   English terms dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.